в черзі 0
Меню

28.09.2020

Українські обленерго готуються до переходу до стимулюючого регулювання

Стан електричних мереж та енергетичного обладнання, необхідність у додатковій потужності для споживачів електричної енергії вимагають значних інвестицій, які можуть бути залучені лише за умови впровадження стимулюючого регулювання – загальноприйнятого у міжнародній практиці інструменту, що забезпечує можливість реконструкції електричних мереж та розвиток енергетичної інфраструктури. Середній час експлуатації розподільчих мереж електроенергетичного сектору складає понад 40 років, досягаючи 60-85% рівня зносу.

 

Досвід розвинених країн свідчить про високу ефективність стимулюючого регулювання. Наприклад, Великобританії вдалося у 2 рази скоротити витрати електророзподільчих компаній та тарифи на розподіл електроенергії за 15 років. У Румунії знос активів зменшився з 75% до 48% протягом 2004-2011 років.

Стимулююче регулювання або RAB-регулювання (Regulatory Asset Base) – це система тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів, спрямованого на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури електричних мереж та стимулювання ефективності витрат електророзподільних компаній. Нею передбачається встановлення величини необхідного доходу в залежності від досягнення встановлених показників надійності електропостачання та якості обслуговування споживачів, а також мотивація регульованих компаній до зниження витрат.

Основними елементами стимулюючого регулювання є:

 • проведення переоцінки активів з метою встановлення регуляторної бази активів для розрахунку регуляторної амортизації та прибутку;
 • встановлення норми прибутку на рівні, достатньому для залучення необхідного обсягу інвестицій;
 • покриття обґрунтованих операційних витрат;
 • встановлення параметрів регулювання (цільових показників надійності, зниження ТВЕ).

Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони та Договором про заснування Європейського Співтовариства в частині впровадження Директиви 2009/72/ЄС та Програмою Уряду та стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» передбачено вдосконалення існуючої нормативної бази тарифоутворення в енергетиці, зокрема перехід до стимулюючого тарифоутворення в сфері розподілу електричної енергії.

 

Переваги від запровадження стимулюючого регулювання

Переваги для економіки України:

 • створення привабливого інвестиційного клімату для залучення приватних інвестицій з метою модернізації інфраструктури електроенергетичної галузі;
 • можливість розвитку регіону без державної підтримки;
 • підвищення енергетичної безпеки держави за рахунок підвищення ефективності витрат, збільшення інвестицій та зниження технологічних витрат електроенергії в мережах.

Переваги для споживачів електроенергії:

 • підвищення якості (надійності) послуг з енергопостачання;
 • в перспективі зменшення тарифів від скорочення неефективних витрат енергокомпанії.

Переваги для інвесторів енергетичних компаній:

 • прогнозованість доходу, що забезпечує можливість залучення довгострокових інвестицій, у т. ч. на міжнародних ринках капіталу (в тарифі буде закладатися ставка норми прибутковості на інвестований капітал, визначена Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг);
 • стимул для зниження витрат (можливість розпорядження економією від скорочення операційних витрат  протягом регуляторного періоду);
 • збільшення ринкової вартості компанії.

 

НКРЕКП, на виконання Закону України «Про природні монополії», розробила та затвердила пакет нормативних документів щодо впровадження та застосування стимулюючого регулювання для компаній енергетичного сектору. Всі нормативно-правові документи є у вільному доступі на офіційному веб-сайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua.

Нормативні документи НКРЕКП, які стосуються впровадження стимулюючого регулювання:

 • від 11.07.2013 № 899 «Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики»;
 • від 23.07.2013 № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання»;
 • від 26.07.2013 № 1029 «Про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами»;
 • від 26.07.2013 № 1031 «Про затвердження Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними)електромережами»;
 • від 15.08.2013 № 1109 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо плану роботи ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами з підготовки до переходу до стимулюючого регулювання».

 

Контакти