в черзі 0
Меню
 • Розрахунок за електропостачання
  Рахунки

  Хто і коли вручає споживачеві рахунок за використану електроенергію?

  Розміщено: 27.04.2018 Оновлено: 27.04.2018

  Хто і коли вручає споживачеві рахунок за використану електроенергію?

  При плановому знятті показів лічильника контролер вручає споживачу рахунок на використану електроенергію за попередній розрахунковий період. Час візиту залежить від місячного графіку планових обходів споживачів працівниками енергопостачальника.

  Рахунки за  спожиту електроенергію побутовим споживачам можуть бути вручені і працівниками поштових відділень згідно договору, укладеного з УДППЗ «Укрпошта».

  Заборгованість

  Як проводиться розрахунок заборгованості?

  Розміщено: 27.04.2018 Оновлено: 27.04.2018

  Як проводиться розрахунок заборгованості?

       У разі зміни тарифів (цін) на електроенергію оплата заборгованості проводиться за тарифами (цінами), що діяли у період, за який сплачується борг. Перерахунок здійснюється за тарифами, що діяли під час і за місцем вчинення порушення згідно зі ст.8 Кодексу України про адміністративні порушення. 

 • Договори

  Як укласти договір про користування електроенергією для населення (зміна власника)?

  Розміщено: 27.04.2018 Оновлено: 27.04.2018

  Як укласти договір про користування електроенергією для населення (зміна власника)?

  Власнику будинку, квартири необхідно звернутися у РЕМ (Контакти) та надати наступні документи та їх копії:

  • витяг з реєстру про право на власність чи користування;
  • паспорт;
  • ідентифікаційний код.(ІПН)

  Як укласти договір на тимчасове використання електроенергії для виконанням робіт протягом декількох годин, діб?

  Розміщено: 27.04.2018 Оновлено: 27.04.2018

  Як укласти договір на тимчасове використання електроенергії для виконанням робіт протягом декількох годин, діб?

  Якщо виникає необхідність тимчасового використання електричної енергії для виконання споживачем робіт протягом декількох годин або діб і встановлення приладу обліку недоцільно або неможливо споживач може звернутися до філії за відповідним дозволом на тимчасове безоблікове використання електроенергії та укласти відповідний договір. У договорі визначається величина підключеної потужності (за паспортними даними струмоприймачів), кількість днів безоблікового користування на місяць та годин на добу.

  Споживачу необхідно надати:

  • витяг з реєстру про право на власність чи користування;
  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • паспорт струмоприймача, який буде використовувати споживач.
 • Приєднання

  Які існують види приєднання?

  Розміщено: 27.04.2018 Оновлено: 10.07.2018

  Які існують види приєднання?

  • Стандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до діючих мереж електропередавальної організації (ОСР) на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності* до місця приєднання**, яке диференціюється за ступенями потужності об'єкта замовника: перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно;
  • Нестандартне приєднання - приєднання до електричних мереж електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за умови перевищення числових значень для стандартного приєднання, приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є електропередавальною організацією (ОСР);

   

  *Місце (точка) забезпечення потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих електричних мережах ОСР, від якого (якої) електропередавальна організація (ОСР) забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей;
  **Місце приєднання (точка приєднання) електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника, розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки;

  Як підключитись до мереж АТ «Прикарпаттяобленерго» при стандартному та нестандартному приєднанні?

  Розміщено: 27.04.2018 Оновлено: 10.07.2018

  Як підключитись до мереж АТ «Прикарпаттяобленерго» при стандартному та нестандартному приєднанні?

  Для підключення електроустановки замовника до електромереж АТ «Прикарпаттяобленерго» необхідно звернутися за місцем знаходження об’єкта у відповідний РЕМ  та надати такий перелік необхідних документів:

  1. Заява затвердженої форми (взірець  на сайті www.oe.if.ua  або у філії)

  2. Копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об'єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об'єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

  У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку - викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

  3. Ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання (для об'єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше). У існуючих споживачів викопіювання з геодезично-топографічного плану не вимагається.

  4. Копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання;

  5. ТЕО (за наявності та необхідності).

  Замовник - юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі - ПДВ).

  Замовник - фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті - серія та номер паспорта).

  Шановні замовники!

  НКРЕ КП затвердило ставки плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж для IІ ступенів приєднання (до 50 кВт включно) на 2018 рік. Постанова НКРЕ КП № 12 від 09.01.2018 "Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2018 рік». Постановою також визначено, що плата за приєднання стягується з урахуванням податку на додану вартість".

  Звітна інформація щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж та щодо фактичних витрат компанії при наданні цієї послуги

  Як зайти на персональний кабінет замовника послуги нестандартного приєднання?

  Розміщено: 10.07.2018 Оновлено: 10.07.2018

  Як зайти на персональний кабінет замовника послуги нестандартного приєднання?

  Щоб зайти на персональний кабінет замовника послуги нестандартного приєднання, скористайтесь посиланням на Кабінет

 • Лічильники
  Пломби

  Хто відповідає за збереження електролічильника, пломб?

  Розміщено: 27.04.2018 Оновлено: 27.04.2018

  Хто відповідає за збереження електролічильника, пломб?

  Правил користування електричною енергією для населення відповідальність за збереження приладів обліку, встановлених у приватному будинку, чи на зовнішній стороні приватного будинку, чи у квартирі та пломб на них - несе споживач.

  Відповідальність за збереження поквартирних приладів обліку, встановлених на сходових клітках, та пломб на них несе власник будинку або організація, у віданні якої перебуває будинок (ЖЕО, товариства домовласників).

  Експертиза

  Як провести експертизу електролічильника?

  Розміщено: 27.04.2018 Оновлено: 10.05.2018

  Як провести експертизу електролічильника?

  У разі сумніву у правильній роботі приладу обліку споживач може провести експертизу лічильника. Для цього необхідно:

  • Звернутись із заявою в центр обслуговування клієнтів філії  для проведення експертизи. 
  • Після сплати споживачем вартості робіт (експертизи та заміни електролічильника) згідно рахунку виписаного представником філії, споживачу видається Акт повідомлення про направлення на експертизу. 
  • Лічильник електроенергії, який необхідно дослідити, знімається представником філії, а на його місце встановлюється інший електролічильник згідно Акту на його заміну, з аналогічними або кращими технічними характеристиками. 
  • Знятий лічильник електроенергії, що підлягає експертизі, пакується в номерний сейф-пакет. Опломбований пакет з лічильником електроенергії передається в СТЗАО АТ «Прикарпаттяобленерго» для проведення експертизи. 
  • Споживач або його представник з Актом повідомлення про направлення на експертизу протягом 20 днів повинен звернутись в службу технічного забезпечення та автоматизації обліку (СТЗАО) АТ «Прикарпаттяобленерго» для проведення експертизи лічильника електроенергії комісією у складі представників АТ та Держспоживстандарту (комісія проводить експертизи кожний понеділок та четвер з 13.00 до 16.00 в приміщенні СТЗАО тел. 0342-59-44-03. Експертиза без присутності споживача (або представника) проводиться у випадку письмової згоди споживача на проведення дослідження лічильника.

  У разі підтвердження експертизою неправильної роботи приладу обліку (невідповідності вимогам нормативних документів – ДСТУ, ГОСТ, ПУЕ), філія АТ відшкодовує споживачу витрати пов’язані із проведенням експертизи.

 • Стандарти якості надання послуг з електропостачання

  Які стандарти якості надання послуг для побутових споживачів?

  Розміщено: 29.05.2018 Оновлено: 18.07.2018

  Які стандарти якості надання послуг для побутових споживачів?

  З 12 січня 2017 року набрав чинності Порядок забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання, затверджений постановою НКРЕКП від 18.10.2016 №1841 (далі – Порядок), який офіційно опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» за № 5. Даний Порядок запроваджує загальні та гарантовані стандарти якості надання послуг, встановлює процедуру надання та розміри компенсацій споживачам за недотримання гарантованих стандартів.

Запис в ЦОК