Logo mob
Особистий кабінет
  • Щодо лічильників

    Рекомендації щодо характеристик приладів обліку

    Рекомендації щодо характеристик приладів обліку

    Вимоги до ПО

  • Договори

    Які існують види приєднання?

    Які існують види приєднання?

    • Стандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до діючих мереж електропередавальної організації (ОСР) на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності* до місця приєднання**, яке диференціюється за ступенями потужності об'єкта замовника: перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно;
    • Нестандартне приєднання - приєднання до електричних мереж електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за умови перевищення числових значень для стандартного приєднання, приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є електропередавальною організацією (ОСР);

     

    *Місце (точка) забезпечення потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих електричних мережах ОСР, від якого (якої) електропередавальна організація (ОСР) забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей;
    **Місце приєднання (точка приєднання) електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника, розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки;

    Як підключитись до мереж АТ «Прикарпаттяобленерго» при стандартному та нестандартному приєднанні?

    Як підключитись до мереж АТ «Прикарпаттяобленерго» при стандартному та нестандартному приєднанні?

    Для підключення електроустановки замовника до електромереж АТ «Прикарпаттяобленерго» необхідно звернутися за місцем знаходження об’єкта у відповідний РЕМ  та надати такий перелік необхідних документів:

    1. Заява затвердженої форми (взірець  на сайті www.oe.if.ua  або у філії)

    2. Ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки, та викопіювання з генерального плану 1:2000 або 1:500 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки  та прогнозованої точки приєднання

    3. Копія документів, які підтверджують право власності чи користування об’єктом або, за відсутності об’єкта, права власності чи користування земельною ділянкою.

    4. Копія довіреності оформленої належним чином на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби)

    5. Копія свідоцтва платника ПДВ або свідоцтва про сплату єдиного (фіксованого) податку (для юридичних осіб та фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності)

    6. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності)

    7. Статут, наказ на призначення директора (для юридичних осіб та фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності).

    Пам’ятка про порядок приєднання (завантажити).

    Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії

    Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії

  • Стандарти якості надання послуг з електропостачання

    Які стандарти якості надання послуг для компаній?

    Які стандарти якості надання послуг для компаній?

    З 12 січня 2017 року набрав чинності Порядок забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання, затверджений постановою НКРЕКП від 18.10.2016 №1841 (далі – Порядок), який офіційно опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» за № 5. Даний Порядок запроваджує загальні та гарантовані стандарти якості надання послуг, встановлює процедуру надання та розміри компенсацій споживачам за недотримання гарантованих стандартів.

    12.06.2018 НКРЕКП прийняло постанову «Про порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсації споживачам за їх недотримання, яка набрала чинності 23.10.2018.

  • Обґрунтування щодо проекту тарифів на розподіл електроенергії Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» на 2019 рік.

    Обґрунтування щодо проекту тарифів на розподіл електричної енергії Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» на 2019 рік.

    Обґрунтування щодо проекту тарифів на розподіл електричної енергії Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» на 2019 рік.

     

    На виконання вимог постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі НКРЕКП) від 30.06.2017 року № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»; керуючись проектом постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії», оприлюдненому на сайті НКРЕКП 19.07.2018 року та іншими нормативно-правовими та законодавчими актами,  АТ «Прикарпаттяобленерго» (далі компанія) оприлюднює проекти тарифів на розподіл електричної енергії, для їх обговорення з представниками органів державної влади та органів місцевого самоврядування, організацій, що представляють інтереси споживачів, громадських організацій, засобів масової інформації та іншими зацікавленими особами.

    Підставою для встановлення (формування) тарифів на розподіл електричної енергії є вимоги Закону України «Про ринок електричної енергії України» від 11 червня 2017 року та впровадження нової моделі ринку з відокремленням функцій з розподілу та постачання електричної енергії.

    Проект тарифів розраховано виходячи із структури діючих тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, прогнозованих індексів цін виробників промислової продукції , затверджених постановою Кабінету міністрів України від 11 липня 2018 року № 546 «Про схвалення прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки»; Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26.10.2015 року № 2645. Податкові зобов’язання компанії розраховані виходячи із вимог чинного законодавства України.

    Проектом Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії передбачено формування тарифів на основі довгострокового планування, спрямованого на залучення інвестицій в активи компанії (розвиток електричних мереж) та оптимізацію операційних витрат розподільних компаній.

    Амортизація, як джерело інвестиційної програми, у структурі тарифів компанії на 2019 рік розрахована виходячи з регуляторної бази активів та строків корисного використання активів, розрахованих у відповідності до вимог Порядку визначення регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого постановою НКРЕ від 11.07.2013 року № 899. Регуляторна база активів визначається на підставі висновку про вартість активів, що є невід'ємною частиною звіту про оцінку таких активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року N 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за N 522/23054.

    При розрахунку тарифів на розподіл електричної енергії враховано параметри вимоги постанови НКРЕ від 23.07.2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання».

    Нова методологія передбачає формування необхідного доходу за принципом збалансованості інтересів держави, розподільчої компанії та споживачів. Компанії отримують достатній рівень доходу для здійснення інвестицій та одночасно зобов’язані виконувати цільові завдання щодо підвищення надійності електропостачання, зниження технологічних витрат електроенергії в електромережах та зменшення неефективних операційних витрат.

    Розрахунковий тариф на розподіл електричної енергії для споживачів 1 класу становитиме 60,46 грн./МВт*год,  для споживачів 2 класу – 860,48 грн./МВт*год.

     

  • Вимкнення

    Графіки аварійних вимкнень для Івано-Франківської області

    Графіки аварійних вимкнень для Івано-Франківської області

    Нижче представлені графік аварійних вимкнень споживачів ПАТ "Прикарпаттяобленерго" в частині ОЕС України та в частині "острова Бурштинської ТЕС"